Pravidla akcí

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje!
 • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
 • Děti starší tří let potřebují vlastní vstupenku. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Vstupenka = páska na ruku, se kterou je možný pohyb i mimo halu/sál a slouží jako vrácenka do haly/sálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do haly/sálu umožněn. V případě, že se v hale/sále nachází osoba bez pásky na ruce, bude vyvedena!
 • Výměna vstupenek za pásky bude probíhat u security při vstupu do haly/sálu.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Do haly/sálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, plechovky, sedátka, židličky (včetně skládacích), různé podložky včetně polystyrenových či dřevěných "kostek", zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky, deštníky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
 • Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
 • Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do haly/sálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Pivo se může čepovat do vratných, zálohovaných kelímků s očkem na připnutí. Vratná záloha je 50 CZK. Kelímky se vyměňují při nákupu nového piva nebo se vrací záloha. Reklamní kelímky můžou být v prodeji i v merchandisingovém shopu. Do kelímku zakoupeného v shopu vám však na výčepech pivo z hygienických důvodů nenatočí.
 • Jediná platná měna v hale/sále je Koruna česká.
 • Do prostoru koncertu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.
 • Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Na VIP balkon (pokud je zpřístupněn) je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje, s výjimkou nápojů v uzavíratelných PET lahvích! Tašky a kabáty si prosím odložte v šatně (pokud je zpřístupněna)!