XXX. INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL PRAGUE 2006

Kdy: Zpět na přehled akcí 26/10/2006 – 02/11/2006
Kde: Reduta Jazz Club a Lucerna Music Bar
Vstupenky

I ve svďż˝m jubilejnďż˝m 30. roďż˝nďż˝ku se Mezinďż˝rodnďż˝ jazzovďż˝ festival ďż˝adďż˝ k nejtradiďż˝nďż˝j��m a nejstar��m jazzovďż˝m festivalďż˝m v Evropďż˝. Stejnďż˝ jako v minulďż˝ch letech pďż˝edstavďż˝ i letos Festival ve dnech 26.10. – 2.11.2006 v tradiďż˝nďż˝ch sďż˝lech Reduta Jazz Clubu a Lucerna Music Baru ďż˝piďż˝ku zahraniďż˝nďż˝ho i tuzemskďż˝ho jazzu. Festival uvede bďż˝hem osmi veďż˝erďż˝ celkem 10 koncertďż˝, na kterďż˝ch se pďż˝edstavďż˝ 20 souborďż˝ z 11 zemďż˝. Festival se konďż˝ pod z��titou prezidenta republiky Vďż˝clava Klause a Hlavnďż˝ho mďż˝sta Prahy.