MOONSPELL (P)

Kdy: Zpět na přehled akcí 21/04/2007
Kde: Masters of Rock Café ZLÍN
Vstupenky

Temnďż˝ portugalci, kte�� vydali loni novďż˝ album s nďż˝zvem “Memorial” se nynďż˝ k tomuto novďż˝mu poďż˝inu vydďż˝vajďż˝ na svďż˝tovďż˝ tour v rďż˝mci nďż˝hoďż˝ se pďż˝edstavďż˝ ve zlďż˝nskďż˝m Masters Of Rock Cafďż˝.

Speci�ln� host� koncertu: Darkside (Aut), Ador Dorath (CZ) a Six Degrees Of Separation (CZ)