DAVID COPPERFIELD TOUR 2004

Kdy: Zpět na přehled akcí 29.11.2004 – 07.12.2004
Vstupenky

An Intimate Evening Of Grand Illusion
Nejslavn�j�� m�g v�ech dob se vrac�!!!

Davida Copperfielda pokld�d� ve�ejnost i kritika za nejv�t��ho iluzionistu v�ech dob. Sv�mi kouzly osl�uje cel� sv�t. Nechal zmizet Sochu svobody �i mnohatunov� Orient Expres, pro�el ��nskou zd� a levitoval nad Grand Canyonem�

Agentury Pragokoncert a JVJ Produkce z�skaly pro �eskou Republiku exkluzivn� term�ny p�edv�no�n�ho turn� sv�tov� mega show tohoto slavn�ho m�ga. Praha se tak stane prvn�m m�stem tohoto velkolep�ho evropsk�ho turn�.

  • PRAHA T-Mobile Arena 29.11. v 17:30 a 21:00
  • BRNO Hala Rondo 1.12. v 17:30 a 21:00
  • OSTRAVA ďż˝EZ Arena 7.12. v 17:30 a 21:00